Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury

  Operacja pt. „Złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury” polegająca na przyznaniu pomocy finansowej w formie rekompensaty.

  Kwota rekompensaty : 1.043.016,20 zł

  Realizacja operacji odbyła się w zakresie działania 2.8. „Środki dotyczące zdrowia publicznego” w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana była w 2021. W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: „promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”