Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Zdrowy pstrąg – czyste powietrze

  W ramach operacji pt. „Zdrowy pstrąg – czyste powietrze” realizowane jest zadanie polegające na: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 220,5 kwp na ośrodku hodowlanym w miejscowości Bożanka gm. Trzebielino.

  Całkowity koszt operacji (z VAT) : 1.220.467,50 zł

  Kwota dofinansowania : 496.125,00 zł

  Udział środków własnych : 724.342,50 zł

  Operacja realizowana jest w okresie wrzesień – listopad 2023 r.

  Realizacja operacji odbywa się w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  

  Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

  W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury”.