Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Rozwój łańcucha dostaw poprzez zakup urządzeń poprawiających jakość ryb”

  Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Rozwój łańcucha dostaw poprzez zakup urządzeń poprawiających jakość ryb”, w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu stacji uzdatniania wody do celów wylęgu i podchowu łososia i jesiotra – 1 szt.:

  • Zapytanie ofertowe – pobierz
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie – pobierz

  W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, Anna Szul 603 210 888, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


  Data: 03.06.2021 r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.:  „Rozwój łańcucha dostaw poprzez zakup urządzeń poprawiających jakość ryb”, w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu stacji uzdatniania wody do celów wylęgu i podchowu łososia i jesiotra – 1 szt.

  Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

  • HYDROS Inżynieria Środowiska Andrzej Elias, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 2, 83-200 Starogard Gdański

  Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 – wg kryteriów oceny ofert.