Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy pompy Biostream BP60

  Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy pompy Biostream BP60 – 2 szt.:

  • Zapytanie ofertowe – pobierz
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie – pobierz

  W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, Anna Szul 603 210 888, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


  Data: 26.03.2019 r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” – dostawa pompy Biostream BP60 – 2 szt.

  Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

  • OVARIS Jacek Kierul, ul. Oficerska 15, 10-215 Olsztyn

  Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 – wg kryteriów oceny ofert.