Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Wsparcie za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury

  Operacja pt. Wsparcie za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury”

  Kwota I rekompensaty :  1.028.165,41 zł

  Kwota II rekompensaty : 1.093.297,55 zł

  Realizacja operacji odbyła się w zakresie działania 5.3. Środki dotyczące obrotu, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana była w 2023 roku. W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: „Utrzymanie łańcucha dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury”