Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Rozwój łańcucha dostaw poprzez zakup urządzeń poprawiających jakość ryb lipiec 2021 r.

  Operacja pt. „Rozwój łańcucha dostaw poprzez zakup urządzeń poprawiających jakość ryb” polegała na: – modernizacji wylęgarni ryb znajdującej się na ośrodku hodowlanym w miejscowości Pasieka k/Miastka.

  Całkowity koszt operacji (z VAT) : 388.911,46 zł

  Kwota dofinansowania : 146.524,57 zł

  Udział środków własnych : 242.386,89 zł

  Realizacja operacji odbyła się w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetem 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze’ w ramach celu wspieranie zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności powiązanej z rybactwem.

  Operacja była współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

  Operacja realizowana była w latach 2020 I 2021. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji w ośrodku hodowlanym na Pasiece koło Miastka poprzez zakup wyposażenia oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy”.