Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb

  Operacja pt. „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” polegająca na zakupie:

  • filtra bębnowego (mikrosita) typ 200-35R,
  • zestawu do sortowania ryb handlowych składający się z: sortownicy do ryb Typ CB-50, pompy Biostream BP60, licznika do ryb model FC4, 35 szt rur, 20 mb węża, 8 szt obejm i 4 szt złączy,
  • zestawu do sortowania narybków składający się z: sortownicy narybkowej Typ CC-50, pompy Biostream BP60, licznika do ryb model FC8, 35 szt rur, 20 mb węża, 8 szt obejm i 4 szt złączy,
  • agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 220kVA/176kW z silnikiem Deutz

  współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

  • Całkowity koszt operacji (z VAT) : 741.762,23 zł
  • Kwota dofinansowania : 292.203,13 zł
  • Udział środków własnych : 449.559,10 zł

  Operacja zrealizowana jest w ramach działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałań, o których mowa w art. 48 ust.11 lit.a-f oraz h-k rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”.

  Operacja realizowana była na przełomie 2019 i 2020 roku.