Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wsparcie UE

dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 dotacje-logo-2

I. ZREALIZOWANE OPERACJE

 1. Operacja pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Hodowli Ryb Łososiowatych w Bożance jako działanie na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych” polegała na: - wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 39,88 kWp

  • Całkowity koszt operacji (z VAT) : 233.700,00 zł
  • Kwota dofinansowania : 95.000,00 zł
  • Udział środków własnych : 138.700,00 zł

  współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

  Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach celu wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, obejmującej podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

  W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

  Operacja realizowana była w 2019 roku.

 2. Operacja pt. „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” polegająca na zakupie:

  • filtra bębnowego (mikrosita) typ 200-35R,
  • zestawu do sortowania ryb handlowych składający się z: sortownicy do ryb Typ CB-50, pompy Biostream BP60, licznika do ryb model FC4, 35 szt rur, 20 mb węża, 8 szt obejm i 4 szt złączy,
  • zestawu do sortowania narybków składający się z: sortownicy narybkowej Typ CC-50, pompy Biostream BP60, licznika do ryb model FC8, 35 szt rur, 20 mb węża, 8 szt obejm i 4 szt złączy,
  • agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 220kVA/176kW z silnikiem Deutz

  współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

  • Całkowity koszt operacji (z VAT) : 741.762,23 zł
  • Kwota dofinansowania : 292.203,13 zł
  • Udział środków własnych : 449.559,10 zł

  Operacja zrealizowana jest w ramach działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałań, o których mowa w art. 48 ust.11 lit.a-f oraz h-k rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”.

  Operacja realizowana była na przełomie 2019 i 2020 roku.

II. OPERACJE W TRAKCIE REALIZACJI

III. ZAPYTANIA OFERTOWE DO PLANOWANYCH OPERACJI

Data: 05.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy sortownicy do ryb 1 szt.:

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, Bożenna Kacperska 606 349 853, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


Data: 21.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” - dostawa sortownicy do ryb 1 szt.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

 • ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE Paweł Czapiewski, Dąbie ul. Chabrowa 7, 77-100 Bytów

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 - wg kryteriów oceny ofert.

Data: 05.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy sortownicy narybkowej 1 szt.:

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, Bożenna Kacperska 606 349 853, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


Data: 21.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” - dostawa sortownicy narybkowej 1 szt.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

 • ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE Paweł Czapiewski, Dąbie ul. Chabrowa 7, 77-100 Bytów

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 - wg kryteriów oceny ofert.

Data: 14.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy agregatu prądotwórczego 1 szt.:

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


Data: 29.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy agregatu prądotwórczego 1 szt.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

 • WOBIS MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 - wg kryteriów oceny ofert.

Data: 14.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy mikrosita (filtra bębnowego) 1 szt.:

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


Data: 29.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” - dostawa mikrosita (filtra bębnowego) 1 szt.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

 • AQUASYSTER SZULIST MIROSŁAWA, ul. Przemysłowa 1B, 77-100 Bytów

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 - wg kryteriów oceny ofert.

Data: 11.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy licznika do ryb model FC8 - 1 szt.:

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, Anna Szul 603 210 888, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


Data: 26.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” dla dostawy licznika do ryb model FC8 - 1 szt.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

 • OVARIS Jacek Kierul, ul. Oficerska 15, 10-215 Olsztyn

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 - wg kryteriów oceny ofert.

Data: 11.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy pompy Biostream BP60 - 2 szt.:

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, Anna Szul 603 210 888, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


Data: 26.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” - dostawa pompy Biostream BP60 - 2 szt.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

 • OVARIS Jacek Kierul, ul. Oficerska 15, 10-215 Olsztyn

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 - wg kryteriów oceny ofert.

© 2009-2020 Aquamar Sp z. o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: ActiTech.pl - agencja interaktywna
P.P.H. Aquamar Sp. z o. o. -

karp

,

pstrąg

,

ikra ryb łososiowatych

,

pstrąg tęczowy

,

jesiotr sterlet

,

rak sygnałowy

,

hodowla raków

,

transport ryb

.