Rekultywacja

Pełna rekultywacja wód jest procesem powolnym ale bardzo skutecznym, doprowadza do mineralizacji osadów w środowisku probiotycznym tj. takim gdzie produktami mineralizacji są azot i tlen, równocześnie mineralizowane są złogi osadów, które wcześniej produkowały siarkowodór, merkaptany i kadaweryny, niezwykle toksyczne gazy dla ludzi i zwierząt.

Porównując wszystkie metody rekultywacji wód nasza metoda rekultywacji zbiorników wodnych (min. rekultywacja jezior, rekultywacja stawów itp.) jest najlepsza ponieważ polega na odtworzeniu (naprawieniu) naturalnego procesu samooczyszczania wód, który wcześniej został zniszczony. Metoda „Aquamar Water Purification” jest rewolucyjna metoda rekultywacji, a zarazem bardzo bezpieczna, po raz pierwszy w historii pozwala ona cofnąć czas. To co człowiek niszczył przez setki lat można zregenerować w ciągu kilku lat. Jeśli zostaną odcięte dopływy zanieczyszczeń rolnych i komunalnych nasza metoda
utrzyma zbiornik w dobrej kondycji przez wiele dziesiątków lat.

Etap 1

Ustalenie wszystkich materiałów wyjściowych dotyczących jeziora przeznaczonego do rekultywacji
 • Stosunki wodne : dopływy, odpływy, analiza zlewni, uźródlenia dna, obliczenie objętości zbiornika.
 • Zbilansowanie dopływów i odpływów oraz wyliczenie empirycznej wymiany wody.
 • Dotarcie do ewentualnych materiałów historycznych oraz do materiałów aktualnych takich jak operat rybacki, księga jeziorowa.
  • mapa batymetryczna
  • mapa 3D
  • mapa twardości dna
 • Wykonanie następujących badań fizykochemicznych:
  • poziomy tlenu w słupie wody
  • temperatura w słupie wody
  • pomiar przejrzystości wody
  • pomiar poziomu amoniaku (NH4)
  • pomiar poziomu azotu ogólnego
  • pomiar poziomu azotanów
  • pomiar poziomu chlorków
  • pomiar poziomu fenoli
  • pomiar poziomu fosforu ogólnego
  • pomiar poziomu ortofosforanów
  • pomiar poziomu siarczków
  • pomiar poziomu siarczynów
  • pomiar BZT5
  • pomiar ChZT
  • pomiar pH
  • pomiar redox
   “Do pomiarów fizykochemicznych używamy profesjonalnego sprzętu renomowanej marki HACH-LANGE”
 • Wykonanie pomiarów głębokości występowania ryb ( wskaźnik praktyczny pokazujący poziom siarkowodoru i braku tlenu). Pomiar wykonujemy przy użyciu profesjonalnego sonaru wykorzystującego technologię GPS.
 • Lokalizacja osadów w zbiorniku wodnym i ich miąższości przy pomocy sonaru oraz sonaru bocznego.
 • Oznaczenie strefy roślinności wynurzonej i zanurzonej.

Etap 2

Aplikacja preparatu „AQUAMAR WATER PURIFICATION” przy pomocy łodzi motorowej wyposażonej w sonar, sonar boczny oraz GPS rejestrujący trasę aplikacji
 • przypadku małych zbiorników wodnych aplikacji dokonuje się ręcznie
 • na dużych akwenach wodnych aplikacji dokomuje się przy użyciu specjalistycznego urządzenia

Etap 3

Obserwacja zbiornika po aplikacji
 • po miesiącu widoczne są pierwsze efekty takie jak wydobywające się pęcherzyki gazu, zmieniający się kolor i zapach wody
 • jeśli wcześniej występowały zakwity sinic to po kilku miesiącach od aplikacji przestaną się pojawiać
 • na powierzchnię wody zaczynają wypływać małe kawałki osadu
 • jeśli w jeziorze występowały przyduchy letnie lub zimowe to po 6-ciu miesiącach od aplikacji przyduchy przestają nękać zbiornik
 • mięso ryb robi się bardzo smaczne (pozbawione przykrego zapachu mułu)
 • wydajność rybacka (naturalna) samoistnie się zwiększa i po roku do dwóch w zależności od zbiornika można przystąpić do zarybień gatunkami, które od wielu lat nie występowały takimi jak sieja, sielawa

Po roku od aplikacji należy ocenić stan zbiornika (w tym samym okresie). Jeżeli wyniki zbyt mało odbiegają od wyjściowych należy ponowić aplikację preparatu.

Pełna rekultywacja wód jest procesem powolnym ale bardzo skutecznym, doprowadza do mineralizacji osadów w środowisku probiotycznym tj. takim gdzie produktami mineralizacji są azot i tlen, równocześnie mineralizowane są złogi osadów, które wcześniej produkowały siarkowodór, merkaptany i kadaweryny, niezwykle toksyczne gazy dla ludzi i zwierząt.

Metodę rekultywacji „Aquamar Water Purification” zastosowano na kilku jeziorach i na wszystkich przyniosła ona wspaniałe efekty