Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy sortownicy narybkowej


Zapytanie ofertowe dotyczące operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” w zakresie dostawy sortownicy narybkowej 1 szt.:

  • Zapytanie ofertowe – pobierz
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela Marcin Marczyński 692 430 458, Bożenna Kacperska 606 349 853, e-mail: aquamar@aquamar.com.pl


Data: 21.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej operacji pn.: „Poprawa warunków pracy, dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb” – dostawa sortownicy narybkowej 1 szt.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego w/w operacji dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

  • ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE Paweł Czapiewski, Dąbie ul. Chabrowa 7, 77-100 Bytów

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 – wg kryteriów oceny ofert.