Aquamar Sp. z o.o.

 • pl
 • en
 • 1

  Montaż instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Hodowli Ryb Łososiowatych w Bożance jako działanie na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

  Operacja pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Hodowli Ryb Łososiowatych w Bożance jako działanie na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych” polegała na: – wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 39,88 kWp

  • Całkowity koszt operacji (z VAT) : 233.700,00 zł
  • Kwota dofinansowania : 95.000,00 zł
  • Udział środków własnych : 138.700,00 zł

  współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

  Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach celu wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, obejmującej podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

  W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

  Operacja realizowana była w 2019 roku.